पांचथर जिल्लावाट प्रसारणमा रहेको रेडियो “Eagle Fm 99.4 MHz ” को अनलाईन रेडियो प्रसारण सेवा www.eaglefm.com.np भुक्तानी नभएको कारणले गर्दा बन्द गरिएको छ ।
थप जानकारिका लागी i-Tech Nepal को लेखा शाखा 01-5706466 वा 01-5705613मा सम्पर्क गर्नु होला ।

धन्यवाद !!!